W dniu 24.01.2022 (wtorek) w czasie treningu o 18.00 dla osób chętnych i dopuszczonych przez egzaminatora odbędą się w naszym klubie egzaminy na stopnie uczniowskie. Przypominam o konieczności załatwienia przed tym spraw formalnych typu rejestracja w systemie PUKT i opłacenie odpowiednich składek.

Koszt egzaminu to 100 zł.

Dla osób zdających na 8 kyu i wyższe konieczne jest również opłacenie licencji rocznej PUKT w wys. 50 zł.

Filmy instruktażowe jak dokonać ww. czynności znajdują się w zakładce Klub > PUKT

Założenie konta w systemie PUKT-u jest konieczne do zgłoszenia się na egzamin i dokonania opłaty. UWAGA - opłatę za egzamin dokonujemy przez system PUKT na konto PUKT, nie naszego klubu. Oczywiście dopiero po zaakceptowaniu przez sensei'a Waszego udziału w egzaminie.

Wymagania egzaminacyjne w zakładce Klub > Wymagania egzaminacyjne

Wymagania dostępne są po zalogowaniu na stronie - hasło i login dostępne u sensei'a.