Zen w Karate

W zasadzie wszystkie style i szkoły karate podkreślają swoje przywiązanie do tradycji. Podkreślany jest też pozytywny wpływ praktykowania karate na rozwój duchowy człowieka. Może nie tyle chodzi tu o tzw. "uduchowienie" a raczej o pozytywne cechy osobowości.

Niestety przeważnie pomijana jest ta część tradycji kiedy Karate było wzbogacone o wartości niesione przez Zen. Medytacja bowiem powinna być nieodzowną częścią doskonalenia się podczas treningu. Zen pozwala poznać nas samych, nasze słabości przez co pozwala kształtować umysł i pewien sposób nasz światopogląd.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w naszym kręgu kulturowym Zen nie istnieje w karate jako religia (nie chcę też być posądzony o sekciarstwo). Jest to raczej zestaw ćwiczeń medytacyjnych mający na celu pomóc nam w zrównoważeniu rozwoju fizycznego z psychicznym. Ja z tymi ćwiczeniami zetknąłem się uczestnicząc w treningach klubu stylu Tsunami, który kiedyś w Kielcach istniał. Choć przyznać muszę, że z racji niedługiego (3 lata) stażu w tym klubie nie zagłębiłem się bardzo w temat. Teraz również podczas treningu nie udaje mi się poświęcić temu zagadnieniu tyle uwagi ile bym chciał.

Poniżej zamieszczam tylko listę ćwiczeń wykonywanych w stylu Tsunami na poszczególne stopnie. Zainteresowanych odsyłam na ich stronę - shodan.pl

  • 10 kyū - Miru koto-ni shuchu-suru = koncentracja na patrzeniu;
  • 9 kyū - Katei-ni shuchu-suru ichi-dan = koncentracja aktywna I;
  • 8 kyū - Itten-ni shuchu-suru = koncentracja wzroku;
  • 7 kyū - Katei-ni shuchu-suru ni-dan = koncentracja aktywna II;
  • 6 kyū - Shisen-o kobasu = rozlewanie wzroku;
  • 5 kyū - Susokukan = koncentracja na liczeniu oddechów;
  • 4 kyū - Zuisokukan = koncentracja na śledzeniu procesu oddychania;
  • 3 kyū - Misogi = koncentracja na nehan za pośrednictwem oddychania;
  • 2 kyū - Kōan = koncentracja na paradoksalnej zagadce filozoficznej;
  • 1 kyū - Shikan-taza = koncentracja bez zamierzeń;

 

Słowo Zen jest skrótem słowa Zenna, co oznacza w języku japońskim medytacja. Filozoficzne podstawy Zen są owocem przemieszczania się taoistycznych i konfucjańskich założeń z mistycyzmem i jogą hinduską, przeniesionych w XII w z Chin do Japonii. Celem systemu Zen, podobnie jak w klasycznej jodze, jest osiągnięcie samowyzwolenia czyli stanu nadświadomości, zwanej też olśnieniem po japońsku satori lub kensio. Jest to stan najwyższej integracji zdrowia psychicznego. Ciekawe jest również to, że słowo kensio oznacza też radość z pełnego zdrowia. Rażącym błędem jest jednak teoretyzowanie na temat Zen, czy zamykanie go w jakiekolwiek ramy, tak jak to robimy z każdym zjawiskiem. Zen bowiem samo w sobie nawołuje do opuszczenia wszelkich ram.

Istota Zen leży w jego praktycznym uprawianiu. Nie jest żadną nauką, teorią, którą można wytłumaczyć, lecz wewnętrznym przeżyciem - jak muzyka. Nie jest religią w klasycznym znaczeniu, lecz raczej postawą życiową. Nie ma swego Boga ani nauki, nie ma dogmatów wiary ani wiedzy. W zamian za to stara się osiągnąć spontaniczny, intuicyjny kontakt z rzeczywistością, bez pośrednictwa intelektualnych, logicznych teorii. Zen zmierza do przeżycia pewnego typu jasności. Lęk, obawa i bezsensowne potrzeby powinny zostać przezwyciężone. Człowiek powinien spojrzeć w swoją własną, prostą naturę i zupełnie wolny żyć w codziennym teraz.