$nbsp;

Licencje PUKT

Każdy z uczęszczających na zajęcia w naszej sekcji zobowiązany jest do wykupienia indywidualnej licencji w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego (koszt 50 zł na rok). Bez wykupionej licencji udział w zajęciach jest niemożliwy.

czytej więcej: Licencje PUKT

Członkowie naszego klubu, poprzez przynależność do Polskiej Unii Karate Tradycyjnego, zyskują możliwość udziału w obozach organizowanych w ośrodku DOJO Stara Wieś na preferencyjnych warunkach.

Regulamin Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce

§ 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce:

1.    Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu zajęć sportowo rekreacyjnych Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce  zwanego dalej „Klubem”.
2.    Dostarczenie do biura Klubu lub instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej.
3.    Wniesienie opłaty wpisowej i terminowe regulowanie miesięcznych składek członkowskich.
4.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
5.    Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.

§ 2 Organizacja zajęć:

1.    Zajęcia odbywają się według tygodniowego harmonogramu zajęć.
2.    W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania.
3.    Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych.

§ 3 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:

1.    Punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
2.    Posiadania ochraniaczy osobistych umożliwiających bezpieczny trening oraz stroju sportowego umożliwiającego bezpieczny trening.
3.    Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie Dojo.
4.    Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktora.
5.    Poinformowaniu instruktora o złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć, jeśli złe samopoczucie lub kontuzja wystąpi podczas zajęć,
6.    Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania mienia Klubu oraz pozostawiania po sobie porządku.
7.    Dbania o dobre imię Klubu, pomocy młodszym i słabszym członkom zespołu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.
8.    Złe zachowanie podczas zajęć (żucie gumy, używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów, rozmawianie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, powodowanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników zajęć itp.) może spowodować odmowę uczestnictwa w zajęciach. Powtarzanie się negatywnych zachowań może spowodować skreślenie uczestnika zajęć z listy członków Klubu i wydanie czasowego lub stałego zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.

§ 4 Opłaty członkowskie:

1.    Wysokość składek ustala zarząd klubu, biorąc pod uwagę koszty związane z prowadzeniem zajęć i innych zadań statutowych.
2.    Egzaminy na stopnie są płatne dodatkowo.
3.    Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
4.    Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach.
5.    Klub ma prawo wezwać uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego do uregulowania zaległych opłat członkowskich oraz zakazać uczestnikowi udziału w zajęciach do czasu uregulowania zaległych składek, a w przypadku nie uregulowania zaległych składek w wyznaczonym terminie skreślić uczestnika zajęć z listy członków Klubu.
6.    Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
7.    W przypadku nieobecności członka Klubu na ponad 50% zajęć w danym miesiącu opłata za zajęcia może zostać zredukowana, po zatwierdzeniu przez prezesa Klubu.

Masakatsu Agatsu

Prawdziwe zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą

 

Agatsu znaczy zwycięstwo, ale w szerszym sensie niż tylko w zawodach. Pojęcie to częścią ulubionego powiedzenia Morihei Ueshib'y twórcy Aikido - "Masakatsu Agatsu" - Prawdziwe zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą.

Rozwijając nieco tę myśl - jeśli jeden zwycięża (np. na zawodach) oznacza to klęskę wielu innych. Poza tym, pamiętaj że na każdego kozaka znajdzie się większy kozak. Jeśli pokonasz już wszystkich i jesteś najlepszy to co ci pozostaje - poprzez dzisiejszy trening być jutro lepszym niż jesteś dzisiaj.

Kącik inspiracji

Do pobrania

 
 

Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Pierwszy i jedyny klub Karate Shotokan
w woj. Świętokrzyskim.
Tradycja w technice - nowoczesność w nauczaniu.

Kielce, Świętokrzyskie

telefon: 660-375-259
e-mail: karate@shotokan-kielce.pl

 

Klub zrzeszony w:

 

© 2021 Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce,