$nbsp;

KYU (9) KYU

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

    karate tradycyjne
    karateka
    sensei
    oss!
    karatega

II. ETYKIETA

    ukłon (rei) w pozycji stojącej
    ukłon (rei) w pozycji siedzącej
    zachowanie się na sali treningowej (dojo)

    wejście na dojo, wyjście z dojo
    jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
    sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
    sposób wiązania pasa (obi)
    sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)

    (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
    (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
    (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
    (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)


IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) - Heiko-dachi
(KI) - Kiba-dachi
(HsD) - Heisoku-dachi
(ZE) - Zenkutsu-dach


HACHI (8) KYU


I. KATA
Heian Shodan
 

II. KIHON
1.    (ZE)->    C.-Oizuki (ZE) (P)
2.    (ZE)->    J.-Ageuke (ZE) (T)
3.    (ZE)->    C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
4.    (ZE)->    C.-Shutouke (KO) (T)
5.    (ZE)->    C.-Maegeri ->(ZE) (P)


III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2


SHICHI (7) KYU


I. KATA
Heian Nidan

II. KIHON
1.    (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
2.    (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3.    (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
4.    (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5.    (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
6.    (ZE)-> J.-Maegeri ->(ZE) (P)
7.    (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
8.    (KI)-> X   C.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)


III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2


ROKU (6) KYU


I. KATA
Heian Sandan

II. KIHON
1.    (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2.    (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3.    (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4.    (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5.    (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
6.    (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
7.    (ZE)->  Maegeri Rengeri ->(ZE)* C.x1, J.x1 (P)
8.    (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
9.    (KI)-> X  J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10.   (KI)-> X  C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
11.   (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

II. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)


*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

 

GO (5) KYU

I. KATA
Heian Yondan

II. KIHON
1.
    (ZE)->          Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
    (P)
2.
    (ZE)->
         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (T)
3.
    (ZE)->
         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)
    (P)
4.
    (ZE)->
         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
5.
    (KI)->          C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
    (T)
6.
    (ZE)->
         Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
    (P)
7.
    (O)(ZE)->          C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
    (P)
8.
    (KI)->     X    J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
9.
    (KI)->
    X
    C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
10.
    (O)(ZE)->
         C.-Ushirogeri ->(ZE)
    (P)
11.
    (O)(ZE)->          C.-Maegeri, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)    (P)

 

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)


GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

 

YON (4) KYU

I. KATA
Heian Godan (Nr 5)
dheian-godan

II. KIHON
1.
    (ZE)->          Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
    (P)
2.
    (ZE)->
         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (T)
3.
    (ZE)->          C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
    (P)
4.     (ZE)->
         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
5.
    (KI)->          C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
    (T)
6.
    (ZE)->          Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
    (P)
7.
    (O)(ZE)->          C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
    (P)
8.
    (KI)->     X     J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
9.
    (KI)->     X     C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
10.
    (O)(ZE)->
         C.-Ushirogeri ->(ZE)
    (P)
11.
    (O)(ZE)->          C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)

 

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)


GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

 

SAN (3) KYU


I. KATA
Bassai Dai (Nr 1)
dbassai-dai

II. KIHON
1.
    (ZE)->          Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
    (P)
2.
    (ZE)->
         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (T)
3.
    (ZE)->
         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
    (P)
4.
    (KI)->          C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
    (T)
5.
    (ZE)->
         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
6.
    (O)(ZE)->          Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
    (P)
7.
    (O)(ZE)->          Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
    (P)
8.
    (KI)->     X     J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
9.
    (KI)->     X     J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę    (B)
10.
    (O)(ZE)->
         C.-Ushirogeri ->(ZE)
    (P)
11.
    (O)(ZE)->          C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)     (P)
12.
    (O)(ZE)->          C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
13.
    (W)(ZE)->          J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok >(ZE)
    (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.


IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).


V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.


VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

 

NI (2) KYU


I. KATA
Jion
djion

II. KIHON
1.
    (ZE)->          Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
    (P)
2.
    (ZE)->
         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (T)
3.
    (ZE)->          C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
    (P)
4.
    (KI)->          C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
    (T)
5.
    (ZE)->
         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
6.
    (O)(ZE)->          Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
    (P)
7.
    (O)(ZE)->          Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
    (P)
8.
    (KI)->     X     J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
9.
    (KI)->     X     J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
10.
    (O)(ZE)->
         C.-Ushirogeri ->(ZE)
    (P)
11.
    (O)(ZE)->          C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
12.
    (O)(ZE)->
         C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
13.
    (W)(ZE)->          J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Kekomi - w bok >(ZE)
    (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.


IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).


V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.


VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)


GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)


b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

 

ICHI (1) KYU

I. KATA
Kanku Dai
dkanku-dai

II. KIHON
1.
    (ZE)->          Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
    (P)
2.
    (ZE)->
         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (T)
3.
    (ZE)->          C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
    (P)
4.
    (KI)->          C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
    (T)
5.
    (ZE)->
         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
6.
    (O)(ZE)->          Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
    (P)
7.
    (O)(ZE)->          Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
    (P)
8.
    (KI)->     X     J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
9.
    (KI)->     X     J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
    (B)
10.
    (O)(ZE)->
         C.-Ushirogeri ->(ZE)
    (P)
11.
    (O)(ZE)->
         C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)     (P)
12.
    (O)(ZE)->          C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
    (P)
13.
    (W)(ZE)->          J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok
J.-Yoko Kekomi - w bok ->(ZE)
    (M)

 
III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.


IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).


V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.


VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).


b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKFGO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)


b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

wymagania Dan

 

Kim był Gichin Funakoshi!

Jakie znasz style karate?

Jakich znasz mistrzów karate?

Skąd wywodzi się karate?

Co to znaczy "KARATE NI SENTE NASHI"?

Pojęcia zawarte w słowniczku na niniejszej stronie ZOBACZ TUTAJ >>

Co to jest Kata w karate?

Po co ćwiczysz karate?

 

PONADTO:

Należy umieć opisać wykonywane techniki.

Umieć opisać pozycje.

Znać powierzchnie uderzeniowe.

Znać liczebniki do 10

Podkategorie

Wymagania Kyu - dorośli

Wymagania Kyu PZKT/PUKT

 
 

Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Pierwszy i jedyny klub Karate Shotokan
w woj. Świętokrzyskim.
Tradycja w technice - nowoczesność w nauczaniu.

Kielce, Świętokrzyskie

telefon: 660-375-259
e-mail: karate@shotokan-kielce.pl

 

Klub zrzeszony w:

 

© 2021 Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce,