$nbsp;

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

1. Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce przetwarza dane osobowe uczęszczających na treningi karate organizowanych przez w/w firmę oraz przedstawicieli prawnych małoletnich uczestników tychże treningów.

Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce z siedzibą przy ul. Barwinek 14/142 w Kielcach. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy telefonicznie (tel. 660-375-259) oraz osobiście podczas treningów.

2. Dane osobowe uczestników treningów podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej.

3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z działalnością klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji osób przystępujących do egzaminów na stopnie karate, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, publikacji zdjęć z wydarzeń.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie Karate Shotokan AGATSU Kielce stanowi:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uczestniczenie w treningach karate organizowanych przez Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce.

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dziękuję, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Dariusz Ścisło - prezes klubu

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej wykorzystywane są w celach statystycznych oraz pozwalają Użytkownikom na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z serwisu.
Pliki cookies umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.

Czym są pliki Cookies

Cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne,
gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W naszym serwisie korzystamy z plików cookies z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się zarówno do typowych plików cookies, jak i innych  mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane są pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu), służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.).

Sposób zarządzania plikami cookies przez Użytkowników

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji Pomoc w menu używanej przeglądarki.

Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisów www.
Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 
 

Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Pierwszy i jedyny klub Karate Shotokan
w woj. Świętokrzyskim.
Tradycja w technice - nowoczesność w nauczaniu.

Kielce, Świętokrzyskie

telefon: 660-375-259
e-mail: karate@shotokan-kielce.pl

 

Klub zrzeszony w:

 

© 2021 Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce,