W dniu 21.06.2022 odbyły się w naszym klubie egzaminy na stopnie uczniowskie. Na stopnie 9 i 8 kyu zdawało odpowiednio 6 i 5 osób. Wszystkie otrzymały wynik pozytywny. Gratuluję rozpoczęcia drogi karate.

Oss