(ZKD) - zenkutsu-dachi
(KKD) - kokutsu-dachi
(KD) - kiba-dachi
(HSD) - heisoku - dachi
(P) - do przodu
(T) - do tyłu
(O) - obrót

KIHON

POZYCJE
musubi-dachi, heisoku-dachi, yoi, zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi

TECHNIKI W PRZEJŚCIACH

(przejścia z HIKI -TE - pięść przy biodrze, po 3 przejścia)

- (P) oi-zuki ZKD (O)
- (P) oi-zuki ZKD (O)
- (P) age uke ZKD 
- (T) age uke ZKD
- (P) soto uke ZKD
- (T) soto uke ZKD
- (P) uchi uke ZKD
- (T) uchi uke ZKD
- (P) gedan barai ZKD
- (T) gedan barai ZKD
- (P) kake uke ZKD
- (T) kake uke ZKD
- (P) KKD shuto uke ZKD
- (T) KKD shuto uke ZKD

PRZEJŚCIA Z RĘKAMI TRZYMANYMI W GARDZIE poz. ZKD x 3

YOI

- (P) kizami zuki - yori - ashi (O)
- (P) gyaku zuki - suri - ashi (O)
- (P) kizami zuki, gyaku-zuki - yori-ashi (O)
- (P) oi zuki, ren zuki (pierwsze oi-zuki w ZKD i w miejscu gyaku zuki) (O)

- (P) mae-geri ZKD (O)
- (P) mae geri ZKD (O)
- (P) mawashi geri ZKD (O)
- (P) ura mawashi geri (O)
- (P) przejście w miejscu do HD KD - yoko geri keage KD (O)
- (P) yoko geri kekomi KD (O)

YOI

 

KATA

Taikykoku SHODAN