(ZKD) - zenkutsu-dachi
(KKD) - kokutsu-dachi
(KD) - kiba-dachi
(HSD) - heisoku - dachi
(P) - do przodu
(B) - w bok
(T) - do tyłu
(O) - obrót

KIHON

TECHNIKI W PRZEJŚCIACH

(przejścia z HIKI -TE - pięść przy biodrze, po 3 przejścia)

- (P) oi-zuki ZKD (O)
- (P) oi-zuki sanbon zuki ZKD (O)
- (P) age uke  + gyaku zuki ZKD
- (T) age uke + gyaku zuki + age empi uchi ZKD
- (P) soto uke ZKD + yoko empi uchi KD 
- (T) soto uke + uraken uchi + gyaku zuki ZKD
- (P) uchi uke + gyaku zuki ZKD
- (T) uchi uke + kizami zuki + gyaku zuki ZKD
- (P) gedan barai + gyaku zuki ZKD
- (T) gedan barai + gyaku zuki + uraken uchi ZKD
- (P) kake uke + uraken uchi ZKD
- (T) kake uke + gyaku zuki + uraken uchi ZKD
- (P) KKD shuto uke + gyaku tate nukite ZKD
- (T) KKD shuto uke + kizami mae geri + gyaku tate nukite ZKD

PRZEJŚCIA Z RĘKAMI TRZYMANYMI W GARDZIE poz. ZKD x 3

YOI

- (P) kizami zuki - yori - ashi (O)
- (P) gyaku zuki - suri - ashi (O)
- (P) kizami zuki, gyaku-zuki - yori-ashi (O)
- (P) oi zuki, ren zuki (pierwsze oi-zuki w ZKD i w miejscu gyaku zuki) (O)

- (P) mae-geri ZKD (O)
- (P) kombinacja kizami mae geri + mae geri ZKD (O)
- (P) mawashi geri ZKD (O)
- (P) ura mawashi geri (O)
- (P) przejście w miejscu do HD KD - yoko geri keage KD (O)
- (P) yoko geri kekomi KD (O)

YOI

KATA

HEIAN SANDAN

KUMITE

Kihon ippon Kumite

obrona z pozycji  YOI, atak z pozycji ZKD

atak oi - zuki jodan
atak oi - zuki chudan
atak mae - geri
atak yoko - geri - kekomi
atak mawashi geri