SHO (1) DAN
I. KATA

    Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.
    Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.

 
II. KIHON
1.   do przodu (ZE) -> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2    (P)
2.   do tyłu (ZE) -> J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri, C.-Gyakuzuki (ZE)    (T)
3.   do przodu  (ZE) -> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE)    (P)
4.   do tyłu (ZE)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE)    (T)
5.   do przodu(ZE) -> C.-Uchi Udeuke (ZE), /J.-Kizamizuki\\ C.-Kizami Maegeri/C.-Gyakuzuki (ZE)    (P)
6.   obrót i do przodu (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri    (P)
7.   obrót i do przodu (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri    (P)
8.   bokiem (KI) ->    X    J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę    (B)
9.   bokiem (KI) ->    X    J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę    (B)
10. do przodu (ZE) -> C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE)    (P)
11. obrót do i przodu(O)(ZE) -> C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi, J.-Oizuki (ZE)    (P)
12.  w miejscu (W)(ZE) ->         

J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok
C.-Yoko Kekomi – w bok
J.-Mawashigeri – w przód
C.-Ushirogeri – w przód ->(ZE)
    (M)

 

 

KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!


b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF